Trân trọng kính mời quí vị viết bài tham luận và tham dự Hội thảo khoa học ”TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, giai đoạn 2015-2020” với các nhóm chủ đề như sau (xin xem 25 đề tài gợi ý tại www.phuquoc.info): 
1. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH CỦA PHÚ QUỐC (10%)
2. ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PHÚ QUỐC (20%)
3. CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH TIẾP THỊ ĐIỂM DL PHÚ QUỐC, 2015-2020 (50%)
4. ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH PHÚ QUỐC HỘI NHẬP QUỐC TẾ (20%)
Hội thảo sẽ được tổ chức vào (một) ngày 20/04/2015, tại Trung tâm Hội Nghị Quốc tế Sài gòn - Phú quốc, số 62 Trần Hưng đạo, TP Phú quốc, Kiên giang.
Bài viết tham dự hội thảo tối thiểu 3 trang giấy khổ A4, dài tối đa 6 trang A4, font Unicode.
Các bài viết được chọn báo cáo trong hội thảo sẽ được Ban Tổ chức thông báo vào tháng 3.2015, được in trong Kỹ yếu Hội Nghị, lưu hành tại www.phuquoc.info và được mời tham dự hội nghị tại khu nghĩ dưỡng Sai gòn - Phú quốc.
- Thời giạn đăng ký tham dự, kèm tên đề tài bài viết: Từ 01/01/2015 đến 30/01/2015.
- Thời hạn nhận bài viết: Từ 01/01/2015 đến 28/02/2015.

Thông tin liên hệ:
Công ty Cổ phần Sài Gòn - Phú Quốc
62 Trần Hưng Đạo, Phú quốc, Kiên giang: www.phuquoc.info,
Ông Phạm Hoàng Thanh, 01227820085 phuquocsales@hcm.vnn.vn,
và Ông Trần Trung Nhân, 094404143, phuquocec@sgphuquoc.com;

Ban Tổ chức Hội thảo rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị.


BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO